15 Şubat 2014 Cumartesi

Radikal Yahudiliğin Kürt Kozu !İsrail'in Kürt Kartı !

İsrail, uzun yıllar boyunca Ortadoğu’daki ülkelerini zayıflatma stratejisi gütmüş, bunu da en kolayca bu ülkelerdeki etnik ve dini azınlıkları kışkırtmakla yapabileceğini düşünmüştü.

Benjamin Beit-Hallahmi

Yahudi yazar Benjamin Beit-Hallahmi tarafından yazılan The Israeli Connection: Who Israel Arms and Why? (İsrail Bağlantısı: İsrail Kimi Neden Silahlandırıyor?) adlı kitapta Yahudi Devleti'nin bu strateji doğrultusunda 1950'li yılların sonunda Kuzey Irak'ta gelişen rejim muhalifi Kürt hareketine vermeye başladığı desteği çok açık ifadelerle aynen aşağıdaki gibi kaleme alınmış:

Irak'taki Kürt direnişçiler her zaman İsrail'in ilgi alanı içerisindeydi... !!!

Mossad'ın Kürtlere desteği 1958'de başladı... !!!

İsrailli askeri danışmanları, cephaneyi ve silahları kapsayan daha geniş çaptaki yardım ise 1963'de başladı… !!!

Ağustos 1965'de İsrailli askeri uzmanlar tarafından Kürt subaylar için Kuzey Irak dağlarında eğitim kampları oluşturuldu... !!!

Haziran 1966'da Başbakan Levi Eshkol Kürt liderleriyle görüşmeler yaptı… !!!

1967 Savaşı sırasında, Kürtler İsrail'in isteği üzerine Kuzey Irak'tan Bağdat yönetimine bir saldırı düzenlediler ve Irak ordusunun diğer Arap ülkelerine yardım etmesini engellediler… !!!

Savaş sonrasında ise Kürtlere Mısır ve Suriye birliklerinden ele geçirilen Sovyet yapımı silahlarla yardım edildi… !!!

Her ay yaklaşık 500.000 dolarlık bir para yardımı da İsrail tarafından Kürt gerillalara ulaştırılıyordu… !!!

Barzani

Kürt lideri Mustafa Barzani önce Eylül 1967'de sonra Eylül 1973'de İsrail'i ziyaret etti…!!!

Rahatça anlaşılabileceği gibi İsrail Kürtlere “kendisinin” içinde yer alacağı bir “Yahudi Kürt Devleti" kurmayı uzun yıllardır operatif bir saplantı haline getirmiştir…

Knesset (İsrail Parlamentosu) üyesi Luba Eliav, 1966'da Kürt hareketinin lideri Molla Mustafa Barzani'yle yaptığı görüşmede, "İsrail'in Kürt devleti ve halkının kalkınması için askeri, ekonomik ve teknik yardım vermek istediği"ni söylemişti.


David Kimche ve İ.Melih Gökçek

Yacov Nimrodi

İlerleyen yıllarda Kürt-İsrail ilişkisinin kilit isimleri, birer Mossad ajanı olan David Kimche ve "Kürt Yahudisi"Yacov Nimrodi'ydi.

Washington Post gazetesinin 18 Eylül 1972 tarihli sayısında, Jack Anderson imzasıyla yayınlanan bir makalede yazılanlar ise tarihi bir belge niteliğinde idi…


Jack Anderson

Makaleye göre:
Her ay, kimliği belli olmayan bir İsrail yetkilisi Irak'a gizlice İran sınırından girerek Kürt lider Molla Mustafa Barzani'ye 50 bin ABD doları veriyordu…

Bu para, Kürtlerin İsrail aleyhtarı olan Irak hükümetine karşı faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlıyordu…

Barzani'nin İsrail'in üst düzey yetkilileriyle olan ilişkisi oldukça düzenli bir biçimde sürmüştü…

Zvi Zamir

Kürt lider, Mossad lideri Zvi Zamir ile defalarca yüzyüze görüşmüş, Zamir yaptıkları yardım karşılığında, Barzani'den Irak rejimine karşı daha etkili saldırılar beklediklerini hatırlatmıştı…

Barzani, İsrail'in eski Başkanı Menahem Begin ile de görüşmüştü…

Barzani-İsrail ilişkilerini ayrıntılarıyla anlatan bir başka kaynak ise, İngiliz The Guardian gazetesinin 1984 yılından bu yana Tel-Aviv muhabirliğini yapan Ian Black'in yazdığı Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services (İsrail'in Gizli Savaşları: İsrail Gizli Servisleri'nin Tarihi) adlı kitap.


Kitapta Mossad-Barzani ilişkileri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Mossad yazışmalarına dayanılarak açıklanıyor.


Uğur Mumcu da, öldürülmeden 17 gün önce gazetesindeki sütununda bu kitabı kaynak göstererek uzun bir "Mossad-Barzani İlişkisi" yazısı yazmıştı.

Peki İsrail'in Kuzey Irak'taki Kürt ayaklanmasını desteklemekteki amacı neydi?

Akla ilk gelen cevap, doğal olarak, İsrail'le savaş halindeki bir Arap devleti olan Irak'ın zayıflatılmasının hedeflendiği şeklindedir.

Oysa İsrail'in hedefi, yalnızca Irak rejimini zayıflatmak değildi…!

İsrailliler, Barzani'ye vaat ettikleri gibi Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasını hedefliyorlardı…


Oded Yinon

İsrail'in bu hedefi, İsrail eski dışişleri görevlisi Oded Yinon'un 1982'de yazdığı "İsrail İçin Strateji" başlıklı raporda açıkça görülmektedir.

Kuzey Irak'taki Kürt ayaklanmasının efsanevi lideri Molla Mustafa Barzani, aynı zamanda Mossad'ın da yakın müttefiki idi. İsrail de, "Arap ülkelerindeki azınlıkları ayaklandırma" stratejisi gereğince, Barzani kuvvetlerinden hiçbir yardımı esirgememişti.Raporun İsrail'i konu edinen 8. bölümünde, Oded Yinon'un Dünya Siyonist Örgütü'nün yayın organı olan Kivunim dergisinde 1982 yılında yayınlanan söz konusu raporu da dikkate almak gerekir.

Raporda yazılanlar;
İsrail'in " N i l ' d e n   F ı r a t ' a " uzanan coğrafya üzerindeki yayılmacı hedeflerini ve bunun için kullanılması düşünülen yöntemi ortaya koyuyordu.Kullanılması düşünülen, daha doğrusu kullanılan yöntem, bölge ülkelerindeki etnik ve dini çatışmaları körüklemekti.

Böylece bu ülkelerin bölünüp parçalanması ve İsrail işgaline hazırlanması öngörülüyordu….

Yinon, Irak'ın geleceği hakkında ise şu kehanette bulunmuştu:

"Irak etnik ve mezhebi temeller üzerine bölünecektir;
Kuzeyde bir Kürt devleti,
Ortada bir Sünni devleti,
Güneyde Şii devleti."

İsrail, Kürt ayaklanmasını, yalnızca Bağdat rejimine karşı bir koz olarak kullanmayı düşünmüyordu….

Bunun da ötesinde, İsraillilerin aklında, tüm Ortadoğu'yu kapsayan hegemonya hesaplarına uygun olarak, bir Kürt devleti kurulması hedefi vardı.

Hem de bu Kürt devletinin, Türkiye'nin bir bölümünü kapsaması hedefleniyordu.

Öyle ki;
1983 yılında İsrail Dışişleri Bakanı Yitzhak Şamir Türkiye'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği sınır ötesi harekat ile ilgili olarak görüşlerini soran Brüksel'deki gazetecilere verdiği cevapta; Türkiye'yi"Kürdistan'ı işgal altında tutan devletlerden biri" olarak tanımlamış ve şöyle devam etmişti:

"Ama bu işgalci devletler hiçbir şey dinlemedikleri için, Kürt halkının bağımsızlık mücadelesi bir türlü sonuca ulaşamamaktadır."Kısacası Ortadoğu da bir "Kürdistan" yaratmak, İsrail'in geleneksel hedefleri arasında yer alıyordu.

Bu hedef, Oded Yinon'un "Irak'ın Kuzey'inde bir Kürt devleti" öngören satırlarının yazılışından yaklaşık 10 yıl sonra gerçekleşmeye başladı:


1001 tezgahla uygulamaya konulan Körfez Savaşı diye anılan BÜYÜK VAHŞET İsrail'e, Kürt kartını daha iyi oynama fırsatı verecekti.

Ortadoğu'nun nasıl bir dipsiz kuyu olduğu her gün biraz daha anlaşılıyor.

MOSSAD'ın Barzani ile ilişkileri 28 yıl önce Londra ve Sydney'de yayınlanan "Israel's Secret Wars-A History of Israel's Intelligence Services" adlı kitapta sergileniyor.

Kitap, İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yılından bu yana Tel-Aviv muhabirliğini yapan Ian Black ve Washington'daki Brooking Enstitüsü'nde çalışan öğretim üyesi Benny Morris tarafından yazılmış.Kitapta MOSSAD-Barzani ilişkileri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve MOSSAD yazışmalarına dayanılarak açıklanmış.


Önsözde, kitabın yayından önce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği yazılıyor.

Kitapta 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, MOSSAD'ın Kürtlerle ilişki kurduğu (sh.327), Mısırlı ünlü gazeteci Hasan el-Heykel'in İsrailli subayların Kürtler aracılığıyla Irak'tan radyo bağlantıları kurduğunu 1971 yılında açıkladığı anlatılıyor.

1969 yılı Mart ayında Kerkük petrollerine yapılan saldırının da İsrail tarafından yapıldığı açık açık açıklanmış !

1972 yılında imzalanan Sovyet-Irak Dostluk Antlaşması'ndan sonra İran Şahı ABD Başkanı Nixon ile gizli görüşme yapıyor; bu gizli görüşmeden sonra CIA tarafından "Kürdistan Demokratik Partisi"ne üç yıl içinde 24 milyon dolar gönderiliyor.


Barzani'nin Irak rejimine karşı ayaklandığı yıllarda, bu ayaklanmayı ABD – İsrail - İran üçlüsüdesteklemiş… !!!

Barzani-ABD ilişkileri, ABD Dışişleri eski bakanı Henry Kissinger eliyle bizzat yürütülmüş…

MOSSAD-Barzani ilişkileri de İsrail'in Tahran'daki askeri ateşesi Yaakov Nimrodi (MOSSAD Ajanı) aracılığı ile gerçekleşmiş…

Nimrodi'nin üstlendiği görev ilginç:
Nimrodi Sovyet silahlarının Barzani'nin eline geçmesinde önemli roller üstlenmiş.  (sh. 328-329) Yazar, MOSSAD'dan Kürtlere 50 milyon dolar para verildiği, ABD kaynaklarına dayanarak ispat etmiş (sh.328) ve Mesud Barzani'nin İsrail'e gizlice giderek yardım istediğini de yazmış…


Peki, 70'li yıllardaki bu ilişkiler bugün nasıl?
Kitaba göre aralıksız devam ediyor ve edecek…

AMA SONSUZA KADAR DEĞİL ELBETTE...
AÇIK HESAP KALMAYACAK,
HERKESİN FATURASI KESİLECEK !

2 yorum:

Adsız dedi ki...
Sezgilerimizin bir Yahudi tarafından da kagida dökülmesi
Ali Aslan DUMANOL dedi ki...
:)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder