15 Şubat 2014 Cumartesi

SİYONİZMİN BİLİNMEYEN KUVVETLERİ ve MERKEZLERİ


SİYONİZM’in 8 Kollu AHTAPOT Sömürü Düzeni ve Ahtapot’un Kolları: 1.         
Fransız Devrimi ile Fransa‘nın OLİGARŞİLERE karşı bir Siyonist üssü yapılması ile Fransa’ya Masonluk misyonunun  BANKERLİK  başkanlığı verilmiştir. 

Fransa’nın tarihi görevi, değerli altın paraları “Banknot” yani kağıt para - değersiz makbuz olarak (16. Louis’den itibaren)tedavüle koyarak, bunların karşılıklarında aldıkları inanılmaz altın stokunu bankalarında biriktirmişlerdir.

2.             

Napeleon‘un Fransız ihtilali ardından döneminde Avrupa’da “Masonik” gizli devletler kurulmuştur.

Bunlar;
Başta Helvetia olmak üzere Batavia ve İtalyan Devletleridir. 

Bunların tümünü Napoleon kurmuştur. 

Batavia değerli taşların merkezi;  
(Hollanda+Kuzey Flaman Belçika) 

Helvetia ise;
Banknot karşılığı toplanan tüm altınların merkezi yapmıştır.  
(İsviçre)  

Elbette bu fikir kendisinin değildir…

İmparatorluğunun savaş giderlerini FİNANSE eden Yahudi efendilerinin istekleridir. 

Batavia Habsburgların İspanya ve Avusturya taht mirası” olması gereği;
Belçika ve Hollanda olmak üzere ikiye bölünmüştür.

Elmas ve Pırlanta merkezliği ise BELÇİKA‘ya verilmiştir.
Sözünü ettiğiniz BELÇİKA bu ahtapotun ikinci kolunu oluşturmaktadır…

Ve halen tüm dünyanın işlenmiş değerli taş ihtiyacı TEK atölye olan Belçika’dan üretilmektedir. 

Yani TEKEL oluşturulmuştur.

Diğer Avrupa mücevhercilerinin tamamı, yine Avrupa’ya yayılmış YAHUDİ ve özellikle kendi soyadlarını taşıyan ailelere  ŞUBE kabilinden tevdii edilmiştir.
(Beynelmilel Yahudi ailelerine) 

Türkiye‘de satılan tüm değerli taşların ANA MADDESİ Belçika’dan ithal edilmektedir… 
(Tüm dünyada da aynısı)

Belçika halkının bundan bir çıkarı YOKTUR…

Bu gelir olduğu gibi İSVİÇRE bankalarında tutulmakta, halka refah adına bir Euro bile aktarılmamaktadır. 
(Bu onların birinci prensibidir.) 

Tarihte, Flaman devleti olan ZA  “Zuider Afrikaan” (Güney Afrika Cumhuriyeti “Birliği”) ve Namibia Elmas taciri Yahudilerin bu ülkelere göç etmelerine neden olmuştur.  

Çünkü Dünya üretiminin % 87.7‘si bu iki ülkeden sağlanmaktadır.

Hollanda sömürgesi olan bu ülkede; 
OrangeTransvaal, Natal, Pretoria ve KAPLAND gibi “SALT ELMAS”a dayalı devletler kurulmuştur..

Ucuz işgücü olan ZULU kabileleri ise;
Apartheid” denen katı bir ırk ayrımcılığı politikasıyla sindirerek Elmas üretmişlerdir. 
Yanlışlıkla dahi bir tek ham elmas çalan/alan bir zenci köle-işçiden değil ispatı, kuşkulanılması halinde bile orada beynine kurşun sıkılarak öldürülmesi bir YASA idi. 
(Mahkemeler beyazlar içindir) 

Aynı yasa, Zulu’lara “Sadece kalitesiz yemek verilmesini” öngörmektedir. 

ÜCRET diye bir şey yoktur. 
(Yasaktır.) (nelSON MANdela bu çağların uzantısıdır.)

Bu madenlerin ve kentlerin tamamının sahibi değişmez biçimde YAHUDİ ailelerdir. 


Johannesburg = “Yahudiler Kenti” demektir.Flaman (Belçika ve Hollanda) nüfusu olan De Boer (Der Bauer = Köylüler) 
denmesinin nedeni onların bile ikinci sınıf görülmesidir.

Yani ;
Birinci sınıf olan efendiler YAHUDİLER 
(Jahowan)
  
İkinci sınıf olan diğerleri HOLLANDALI KOLONİCİLER 
(De Boer) 

Üçüncü sınıf olan zavallılar YERLİ HALK 
(Zulu Kabileleri) dir.  

Ne var ki;
Avrupa’daki Hollanda ve Belçika’nın Flamanlarının öz nüfusu bile yetersiz idi.

Kaldı ki, “De Boer = Göçmen Köylü” bunun içinden yeterince çıkmamaktaydı.

Yani yerli halkın ezici ve isyancı çoğunluğuna bir denge karşılayamamaktaydı.

Bunun üzerine kapalı kapılar ardından, nüfusça ve göçmence hiçbir sorunu olmayan İngiliz krallığına Hollanda Afrikası “PEŞKEŞ” çekildi.

Yahudiler, kimliklerini taşıdıkları Batavia’lıları feda ederek, Güney Afrika birliğinin tamamen İngilizler eline geçmesine doğru meylettiler. 

Boer savaşlarında on binlerce Flaman öldürülmesine kadar soykırım yaşandı.

Kalanlar da tarihi Boer göçüyle başka yerlerde devlet kurmaya yöneldiler.

İngilizler Buraya kondu… 

Yahudi Elmas tüccarları da İngilizlerle “sarmaş dolaş” olageldiler.


3.             İngilizler tarihlerinin en başından beri, gizli protokol olarak “Siyonizm ile sürekli İŞBİRLİĞİ / Paralellik politikası”nı belirlemişlerdir.  

Bunlar tek tek yazılsa kitap olur.

Yahudiler İngilizleri yeni sömürgelerin edinilmesinde ASKERİ GÜÇ olması karşılığında, bu sömürgelere “YAHUDİ SERMAYESİ” ve bunların kişi ve mal varlığı olarak sonsuz korunma güvencesi için anlaşma yapmışlardır.

Askeri güç İngiliz ordusunun, Ticari güç ise illa ki Yahudi vahşi Kapitalistinin paylaşımıdır.


4.             

Elmas piyasasından sonra gelelim PARA PİYASASINA: 

Helvetia / İsviçre hem Dünyanın birikimlerinin toplandığı bir Yahudi Banka Sistemidir.

Aynı zamanda,  “DÜNYAYI YÖNETME PLANI”NIN  başkentidir.

Özellikle Napoleon’dan itibaren, GENEVE (Cenevre) tüm Yahudi yönetim organlarına BAŞKENT olmuştur. 

(Binlerce Cenevre anlaşmaları yapılmıştır)

(Kızılhaç(!) buradan doğmuştur.)
Burası IMF‘ninde merkezidir ve Birleşmiş Milletlerin karargahı New York, fakat ordu karargahı ise Cenevre’dir.

İsviçre “EBEDİ TARAFSIZLIK” anlaşması yapan tek ülkedir!

Avrupa Birliğinin göbeğinde, hatta dünyanın göbeğinde tamamen bağlantısız (Nato, AB gibi) durmaktadır.

Amacı şudur: 
Güvenilir Banka sistemiyle kara para dahil tüm başka ülkelerin kaçırdığı ve gizli hesap olarak biriktirdiği paraları ASLA hiçbir kuruluşa –Birleşmiş Milletler dahil- hesap vermeden TEKEL olarak kendinde tutmaktadır.

Bu konu öyle önemlidir ki;
Günümüzde en kuvvetli ordulardan biri İSVİÇRE ordusudur.  Hatta, deniz ile kıyısı olmamasına karşılık, DENİZ KUVVETLERİ bile vardır… 
(!!!!)

İsviçre bankalarındaki altının toplamı Orta ve Güney Amerika, Afrika, Tüm yoksul Asya’nın rezerv TOPLAMINDAN bile fazladır. 

Bunun böyle olmasının nedeni var:
Sadece KAĞIT olarak basılan Dolar’ın hareketlerinden etkilenilmemesi, Gerekirse gelecekte Yahudi efendilerini tanımaması imkan dahilinde olan (Adler bunu başarmıştı) ABD‘yi çökertmesi, Ekonomisini Arjantin gibi mahvetmeye karşılık tutmaktadır.

İsviçre Bankacılığı, doğrudan İsrail’in kasasıdır. 

İsviçre bu konumuyla doğrudan İsrail’in BÜTÇESİ’dir.

İsrail’in yan cebinden öte doğrudan MÜLKÜDÜR! 

ABD batsa bile İsviçre sonsuza dek TARAFSIZ (Sadece Siyonist taraftarı) olarak yaşatılması planlanmış bir AHTAPOT koludur.Siyonistler; İsviçre’yi “SİON” adlı İsviçre kentinden gizlice  yönetmektediler

Görünen Yahudi başkenti ise CENEVRE’dir.


5.            


Ahtapotun beşinci kolu ABD‘dir!

İngiliz dominyon sömürgelerinden (Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika vb.) en elverişli olarak ABD seçilmiştir.

Koloniciler özellikle YAHUDİ aileler olarak yoğun biçimde göç etmişlerdir.

ABD’de yaşayan Yahudi sayısı 27 milyon İsrail’de yaşayan Yahudi sayısı  1,5 milyon.

Bunların tamamı marketlerden, ‘cowboy’ barlarına kadar HERŞEYİ ellerinde tutmuşlardır. Acımaları yoktur… !
(Vietnam’da olduğu gibi)  Sırf SİLAH SATMAK için, zavallı Kızılderililerin soykırımını icat etmişlerdir. 
(Kızılderililer hem Tevrat emri hem de KÖLE olmayı reddettiklerinden öldürülmeleri caiz olmuştur) Bunların yerine köle olmak tıynetlerinde var olan ZENCİ‘ler Afrika’dan taşınmış ve Zulu’lara yapılan muamele gibi bunları Yahudi çiftlik işletmecileri mülk edinmişlerdir.

ABD ile ilgili daha bir çok şey yazılabilir… 

Günümüzde SÜPER DEVLET USA, onların eliyle (Allah onları dünyalara üstün kılmıştır) günümüze gelmiştir.

Dünyanın tüm ekonomik hareketleri bu merkezden yönetilmektedir.
(Rockefeller örneği gibi)

Dünyanın Jandarması ve İsrail’in SINIRSIZ GİZLİ ORDUSU da ABD askeri gücüdür.

Canlarının istediği ülkeyi bir haftada bilemedin onbeş günde zaptedebilirler.

Canlarının istediği ülkeyi “Uydu Savaşları”yla haritadan silebilirler vs. vs. 
(Dolayısıyla tüm ABD başkanları da kaçınılmaz biçimde onların adamıdır.) 

Eğer adamı olmayı reddedenler varsa -Kennedy ve Lincoln gibi- faili meçhul olarak öldürtürler.

Dolar ise şu andaki DÜNYA parasıdır.

Ancak Dolar’ın ABD’de basımda karşılığı HİÇ yoktur…! 

Dolar’ın basım kararı ABD’ye ait değildir. 

ABD‘nin MERKEZ BANKASI (federal rezerve) deki az bir altını semboliktir.

Asıl GİZLİ MERKEZ BANKASI İsviçre’dir. 

SİON kenti onay verirse, “Federal Banka Matbaası”nda para basılır!6.             

 SSCB‘nin kurulması
(Ucuz işgücü ve köle yönetim planı)

7.             

AKPARA:  BORSALAR, FAİZ, DÖVİZ vb.  

(Kağıt hareketleriyle tüm dünya YASTIK ALTINDAKİ PARAYI emme planları gereği çok uluslu olarak ve manüple ederek ülkelerin EKONOMİSİYLE oynarlar.)


8.             

KARA PARA:  M    (an) 
A     (merica)  (Tüm kıtadaki devletler) 
F     (ransa
İ      (talya) (Sicilya) 
A     (İsrail’in ilk harfi olan Elif / Alef)
Olarak  kurulu ve üç bacak ile gösterilen MAFİA bu kelimelerin baş harfleridir.  

Amaç kara para kazanmaktır.

Bunun Kumarhaneler, Fuhuş-porno yayıncılığı, dünya uyuşturucu ticareti vb. gibi alt dalları var.
HvA / The Deepest of Earth

1 yorum:

habip DUMAN dedi ki...
eger bu ezilmiş millet kendi küllerinden bütün dünyayı elinde tutacak yeniden bir HAYAT bulmayı başarmış ve bir ANKA kuşu olmuşsa bizim neler yapabildigimizi bir düşünsünler bu oyuna izin verilrmesinin tek bir anlamı olabilir oda hiçbir zaman kanındaki ASİL RUHU kaybetmemiş ebediyete kadarda bu RUHU taşıycak olan TÜRK ırkının müsadesini almalarına borçludurlar unutulmasın NE MUTLU TÜRKÜM diyene boşu boşuna söylenmemiştir saygılarımla iyi çalışmalar Habip DUMAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder