15 Şubat 2014 Cumartesi

SİYON PROTOKOLLERİ - 07

İNSAN TÜRÜNÜ KURTARMA PROTOKOLÜ:


İNSANLIK BİLİNCİNE BİR KATKI DA SEN YAP !
YAPABİLİRSİN !
CİDDİYE AL !
VE MUTLAKA KAVRA !
SEZMEK VE ANLAMAK ZORUNDASIN !
BU SENİN HAYATIN !
DÜNYA DENEYİMİNİ YALNIZCA BİR KEZ YAŞAYACAKSIN !
ETRAFINI HANGİ TEHLİKENİN NASIL SARMALADIĞINI GÖR !
BU PROTOKOLLER, İNSAN TÜRÜNÜ YOK ETME YEMİNİDİR !
YANLIZCA FARKINA VARMANLA BİLE YENİLECEKTİR !
OKU VE OKUT !
ANLA VE ANLAT !
YAPMAN GEREKEN YALNIZCA BU KADAR !
SEN, İNSANOĞLU! ŞEYTANDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜSÜN !
HİSSET !
KENDİNİ BİL !
AKLIN REHBERİN, İNANCIN YARDIMCIN OLSUN !
KUVVETİN KURTULUŞA TAŞIYACAKTIR !
AMİN !

Ali Aslan DUMANOL


(12 BÖLÜM / 7. PROTOKOL)
SİYON PROTOKOLLERİ
07

Silâhlanmanın hızlandırılması ve polis kuvvetlerinin arttırılması yukarıda bahsedilen plânların yerine getirilmesi için tamâmen elzemdirler.

Biz istiyoruz ki, dünyâdaki bütün devletlerde bizlerden başka ancak proletarya sürüleri bizim menfaatlerimize bağlı birkaç milyoner, polisler ve askerler bulunsun.

Baştan başa bütün Avrupa'da ve Avrupa ile münâsebetleri vâsıtâsı ile diğer kıtalarda karışıklıklar, anlaşmazlıklar ve düşmanlıklar meydana getirmeliyiz !!!

Bununla biz iki menfaat elde ederiz:

İlk olarak;
İstediğimiz yerde karışıklıklar meydana getirmek veyâ sükûneti temîn etmek kuvvetine sâhip olduğumuzu iyice bilecek olan bütün memleketleri kontrol altında tutabiliriz. Bütün bu memleketler bizde kaçınılmaz bir baskı gücü görmeğe alışıktırlar.

İkinci olarak da;
Siyâsî vâsıtalarla, ekonomik anlaşmalarla veyâ borç yükümlülükleri ile her devletin kabînelerinde gördüğümüz bütün iplikleri entrikalarımızla karmakarışık bir hâle getireceğiz.

Bu hususta başarıya ulaşmak için müzâkereler ve anlaşmalar sırasında büyük kurnazlık ve tesir kullanmalıyız.

Fakat "resmî lisan" denen hususlarda bunun zıddı taktikleri kullanacak, dürüstlük ve uysallık maskesi takınacağız.

Dikkatlerine sunduğumuz şeylerin yalnız dışına bakmaya alıştırdığımız Yahûdi olmayan millet ve hükümetlerin bu durumda bizi hâlâ insan soyunun iyilik edici ve kurtarıcıları olarak kabûle devâm edeceklerdir.

Bize karşı muhalefet hareketlerinin hepsine buna cüret eden memleketin komşularının îlân edeceği bir harb ile cevap verme durumunda olmalıyız.

Fakat eğer o komşular da bize karşı gelme tehlikesine atılırsa o zaman bir dünyâ harbi ile mukavemet göstermeliyiz !!!

Siyâsette başarının başlıca sebebi teşebbüslerindeki gizliliktir.

Diplomatın sözü işlerine uymamalıdır……

Biz ihmâl edilebilecek birkaç istisnâsı ile şimdiden tamâmen ellerimizde olan basın vâsıtası ile gizlice suflörlük ettiğimiz ve kamuoyu olarak takdîm edeceğimiz şeyle, istediğimiz sonuca şimdiden yaklaşmakta olan geniş bir şekilde tasarlanmış plânımızın gösterdiği yönde faaliyette bulunmaya Yahudi olmayan hükümetleri mecbûr etmeliyiz.

Avrupa'nın Yahudi olmayan hükümetlerini kontrol altında tutma sistemimiz kısaca şöyle özetlenebilir:

Onlardan bir tânesine karşı kuvvetimizi yıldırıcı teşebbüslerle göstereceğiz…..

Hepsine karşı ise;
Eğer bize karşı umûmî bir ayaklanmaya imkân verirsek, AmerikaÇin ve Japonya topları ile cevap vereceğiz.

Hiç yorum yok:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder