15 Şubat 2014 Cumartesi

SİYON PROTOKOLLERİ - 08

İNSAN TÜRÜNÜ KURTARMA PROTOKOLÜ:


İNSANLIK BİLİNCİNE BİR KATKI DA SEN YAP !
YAPABİLİRSİN !
CİDDİYE AL !
VE MUTLAKA KAVRA !
SEZMEK VE ANLAMAK ZORUNDASIN !
BU SENİN HAYATIN !
DÜNYA DENEYİMİNİ YALNIZCA BİR KEZ YAŞAYACAKSIN !
ETRAFINI HANGİ TEHLİKENİN NASIL SARMALADIĞINI GÖR !
BU PROTOKOLLER, İNSAN TÜRÜNÜ YOK ETME YEMİNİDİR !
YANLIZCA FARKINA VARMANLA BİLE YENİLECEKTİR !
OKU VE OKUT !
ANLA VE ANLAT !
YAPMAN GEREKEN YALNIZCA BU KADAR !
SEN, İNSANOĞLU! ŞEYTANDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜSÜN !
HİSSET !
KENDİNİ BİL !
AKLIN REHBERİN, İNANCIN YARDIMCIN OLSUN !
KUVVETİN KURTULUŞA TAŞIYACAKTIR !
AMİN !

Ali Aslan DUMANOL

(12 BÖLÜM / 8. PROTOKOL)
SİYON PROTOKOLLERİ
08

Hasımlarımızın bize karşı kullanabilecekleri bütün silâhlar ile kendimizi silâhlandırmalıyız.

Anormal bir şekilde küstahça ve haksız görünecek hükümler söylemeğe mecbur kalacağımız hâller için kânûnî terimler lügatlerinden en ince ifâde gölgelerini ve düğümlü noktaları bulup çıkarmalıyız.

Çünkü bu kararların kânûnî şekle dökülmüş en yüksek ahlâk prensipleri olarak görünecekleri ifâdeler için de ileri sürülmeleri mühimdir.

Bizim yöneteceğimiz aralarında çalışmağa mecbûr olacağı bütün medeniyet kuvvetleriyle kendini kuşatmalıdır.

O, kendisini siyâsî konuların yazarları, hukuk tatbîkatçıları, idâreciler, diplomatlar ve nihâyet bizim özel okullarımızda husûsî üstün tâlim ve terbiye görmüş kimseler ile kuşatacaktır.

Bu kimseler, sosyal yapının bütün sırlarının bilgisine sâhip olacaklar, siyâsî alfabeler ve sözler ile tertip edilecekler, her lisânı bilecekler, insan mîzâcının üzerinde işlemeğe mecbur olacakları bütün hassas telleriyle berâber, bütün derinliklerinden haberdâr olacaklardır.

Bu teller Yahûdi olmayanların düşünüş şekli, onların temâyülleri, kusurları, kötü huyları, meziyetleri, sınıf ve durumlarının husûsiyetleridir.

Söylemeğe lüzûm yoktur ki otoritenin yukarıda bahsettiğimiz kâbiliyetli yardımcıları, kendilerinin idârî işlerini, o işlerin gâyesini, ne olduğunu düşünme zahmeti vermeksizin ve o işlerin ne için lüzumlu olduğunu aslâ incelemeden yapmağa alıştırılmış olan Yahudi olmayan idârecileri kâğıtları okumadan imzâlarlar ve onlar ya ücret için veyâ ihtiras sebebiyle hizmet ederler.

Biz hükümetimizi iktisatçıların bütün dünyâsı ile kuşatacağız.

Su sebeple ki iktisâdî ilimler, Yahudilere verilen öğretiminin başlıca mevzûunu teşkîl ederler.

Yine bizim etrâfımızda bankerler, sanâyiciler, sermâyedarlar ve bilhassa milyonerlerin bütün kadrosu bulunacaktır.

Çünkü esâsında her şey rakamlar meselesi ile halledilecektir...

Devletimizde sorumlu mevkîlerde Yahudi kardeşlerimize tevdî etmekte herhangi bir tehlike mevcut olmayacağı zamâna kadar, biz zaman için mevkîleri mâzîsi, kötü şöhreti, kendileri ile halk arasında bir uçurum teşkîl eden şahısların ellerine vereceğiz.

O şahıslar eğer bizim emirlerimize itaat etmezlerse cezâî sorumluluk ile veyâ ortadan kaybolma durumu ile karşılaşacaklardır.

Bunlar o şahısların son nefeslerine kadar bizim menfaatlerimizin müdafîi yapmak içindir


Hiç yorum yok:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder