15 Şubat 2014 Cumartesi

SİYON PROTOKOLLERİ - 04

İNSAN TÜRÜNÜ KURTARMA PROTOKOLÜ:


İNSANLIK BİLİNCİNE BİR KATKI DA SEN YAP !
YAPABİLİRSİN !
CİDDİYE AL !
VE MUTLAKA KAVRA !
SEZMEK VE ANLAMAK ZORUNDASIN !
BU SENİN HAYATIN !
DÜNYA DENEYİMİNİ YALNIZCA BİR KEZ YAŞAYACAKSIN !
ETRAFINI HANGİ TEHLİKENİN NASIL SARMALADIĞINI GÖR !
BU PROTOKOLLER, İNSAN TÜRÜNÜ YOK ETME YEMİNİDİR !
YANLIZCA FARKINA VARMANLA BİLE YENİLECEKTİR !
OKU VE OKUT !
ANLA VE ANLAT !
YAPMAN GEREKEN YALNIZCA BU KADAR !
SEN, İNSANOĞLU! ŞEYTANDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜSÜN !
HİSSET !
KENDİNİ BİL !
AKLIN REHBERİN, İNANCIN YARDIMCIN OLSUN !
KUVVETİN KURTULUŞA TAŞIYACAKTIR !
AMİN !

Ali Aslan DUMANOL

 
(12 BÖLÜM / 4. PROTOKOL)
SİYON PROTOKOLLERİ
04
Her cumhuriyet birtakım safhalardan geçer.

Birincisi; Oraya buraya atılan kör avâmın ilk günlerdeki çılgınca öfkesini ihtiva eder.

İkincisi; Demagoji safhasıdır ki bundan anarşi doğar ve bu da kaçınılmaz olarak istibdâda götürür.

Artık kânunî ve açıktan açığa ve bundan dolayı mesuliyeti haiz bir istibdat değil, fakat görünmeye ve esrarlı bir şekilde gizlenmiş, bununla beraber bir gizli teşkilâtın ellerinde olduğu hissedilen bir istibdat…

Bunun hareketleri bir paravana gerisinde ve her çeşit ajanın arkasında çalıştığı nispette vicdansızca olur.

O ajanları değiştirmek sadece zararsız değil, fakat devamlı değiştirme sayesinde uzun müddetli hizmetlerinin mükâfatlandırılması için kaynakların harcanmasını önlediğinden gizli kuvvetle gerçekten yardımcıdır da.

Görünmeyen bir kuvveti kim ve ne gibi bir durumda devirebilir?

Bizim kuvvetimiz tamamen böyle bir kuvvettir.  !!!

Yahudi olmayanların masonluğubir paravana olarak bize ve amaçlarımıza körü körüne hizmet eder.


Fakat kuvvetimizin hareket plânı, hatta onun tam hedefi bütün halk için bilinmeyen bir sır olarak duruyor. !!!

Hürriyet de; Allah'a iman ve insanların kardeşliği temeline dayansa, yaratılışın insanları, derecelere ayıran kesin kânunları tarafından reddedilen eşitlik telakkîsine bağlanmasa, zararsız olarak ve halkın refâhını bozmaksızın devlet ekonomisindeki yerini alabilirdi.

Böyle bir imanla bir halk toplumu dinî idâre mıntıkalarının vesayeti altında idâre edilebilir ve Allah'ın yeryüzüne tertip ettiği nizâma itaat ederek mânevî çabanın rehberlik eden eli altında rahat ve saygılı bir şekilde yürürdü.

Bu sebepledir ki;
Bütün imanların el altından mahvına çalışmak, Yahudi olmayanların kafalarından Allah ve mâneviyat düşüncelerini koparmak ve onların yerine aritmetik hesaplar ve maddî ihtiyaçlar yerleştirmek bizim için zaruridir….

Yahudi olmayanlara düşünme ve farkına varma husûsunda vakit bırakmamak için onların aklını sanayi ve ticaretle çevirmelidir.

Böylece bütün milletler kâr peşinde ve yarışında bütün bütün yutulacaklar ve müşterek düşmanlarını fark etmeyeceklerdir.

Fakat yine de hürriyetin Yahudi olmayanların toplumlarını parçalayıp yıkması için sanayii spekülatif temele oturtmalıyız.

Netice olarak sanatı ile topraktan ne çıkarılmış ise onların ellerinden kayarak spekülasyona yani bizim sınıflarımıza geçecektir.

Üstün gelmek için yapılan şiddetli mücadele ve ekonomik hayata yayılacak sarsıntılar hareketli, soğuk ve merhametsiz toplumlar meydana getirecektir ve şimdiden getirilmiştir de.

Bu toplumlar yüksek siyasete ve dine karşı kuvvetli bir nefret besleyeceklerdir.

Onların yegâne kılavuzu kâr yani altındır....

Onunla elde edecekleri maddî zevklerinden dolayı ona tapacaklardır.

Sonra vakti gelince Yahudi olmayanların aşağı tabakaları, iyiyi elde etmek için değil, hatta servet kazanmak için değil, fakat sadece imtiyazlılara karşı kinlerinden dolayı bizim iktidar rakiplerimiz olan Yahudi olmayanların âlimlerine karşı bizi tâkip edeceklerdir.

Hiç yorum yok:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder